Späť

Plnou parou vpred

Oravský Podzámok, 11.8.2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo dňa 14.8.2022  v areáli Oravskej lesnej železnice podujatie „Plnou parou vpred“. „Počas dňa bude na Oravskej lesnej železnici premávať parná lokomotíva Gontkulák a od 12.30 h. do 16.00 h sa na pódiu v stanici Tanečník predstaví skupina Es jazz trio s interpretáciou melódii v štýle jazzu a swingu, bossa novy, popu a funky. Návštevníci budú mať možnosť vidieť aj novootvorenú expozíciu „Gorali včera a dnes“ v cieľovej stanici Sedlo Beskyd, ktorú Oravské múzeum otvorilo na začiatku letnej turistickej sezóny,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Cestovné lístky na parnú lokomotívu si môžete objednať aj on-line na: http://oravskalesnazeleznica.oravskemuzeum.sk/

Cestovný poriadok platný na nedeľu 14. 8. 2022

Dieselová lokomotíva – 9:30, 17:00 h
Parná lokomotíva –       11:00, 13:00, 14:30, 16:00 h

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk