Späť

Otvorenie Múzea hrou

Oravský Podzámok, 25. júla 2021 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 25. júla 2021 slávnostne otvorilo obnovené priestory Renesančnej budovy a novopostaveného sídla múzea, ktoré bolo vybudované v jej tesnej blízkosti.

Prvé písomné zmienky o Renesančnej budove pochádzajú z 2. polovice 16. storočia a radí sa medzi najstaršie objekty v Oravskom Podzámku. Jej výstavba je spojená s osobou palatína Juraja Thurza, ktorý realizoval významné stavebné práce v areáli Oravského hradu. Obnova budovy prebehla v rozpätí rokov 2018 – 2021 a riešila viacero problémov: ohrozenú statiku a spodnú vodu, pričom samotnej obnove predchádzali výskumy: archeologický, architektonicko-historický a reštaurátorský. „Návrh obnovy vychádzal zo snahy zachovať a upraviť pôvodné murivá a konštrukcie, omietkové vrstvy, prechodové a okenné otvory,“ povedala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková.

Obnova Renesančnej budovy sa realizovala v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, pod názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“.  Súčasťou tohto projektu v rámci modernizačných prác bola i dostavba objektu – sídla Oravského múzea, riešená samostatnou prístavbou pri Renesančnej budove, čím vzniklo akoby vzájomné symbolické prepojenie histórie s modernou súčasnosťou.

Nové moderné priestory  „Múzea hrou“ budú otvorené pre návštevníkov od 26. júla 2021 počas hlavnej turistickej sezóny v čase od 10:00 do 16:00 h. V interaktívnych miestnostiach na prízemí sídla múzea i na poschodí Renesančnej budovy vytvorilo Oravské múzeum kreatívne priestory pre návštevníkov, v ktorých sa môžu cez 3D modely  oboznámiť s objektmi Oravského hradu, technickou pamiatkou Oravská lesná železnica, pozrieť si 3D virtuálny film a jeho prostredníctvom si prejsť expozíciami Oravského hradu. Pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami sú prispôsobené aj relaxačné a interaktívne prvky na stimuláciu rôznych zmyslov a hry na podporu koncentrácie a kreativity. „Našim prvoradým cieľom bolo umožniť osobám so špeciálnymi potrebami prezrieť si expozície, ktoré sú pre nich ťažko dostupné,“ vyjadrila sa riaditeľka múzea.

Pôvodná historická atmosféra sa po obnove zachovala v priestore výstavnej a koncertnej sály na Prízemí Renesančnej budovy, ktorá bude slúžiť pre organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí a vzdelávacích programov.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

marketing@oravamuzeum.sk