Späť

Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal

Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal

Kukučín
Martin Kukučín

(160. výročie narodenia Martina Kukučína)

Známy výrok, ktorým výstižne charakterizoval svoju životnú cestu, patrí jednému z  najvýznamnejších predstaviteľov slovenského literárneho realizmu Martinovi Kukučínovi. Tento spisovateľ, dramatik, publicista a lekár sa narodil 17. mája 1860 v sedliackej rodine roľníka Jána Bencúra Juriša a jeho manželky Zuzany v oravskej obci Jasenová ako Matej Bencúr.

Kukučín je autorom množstva poviedok, noviel, situačných humoresiek, cestopisov i románov. Z jeho bohatého osobného i profesionálneho života prozaika a lekára vyberáme niekoľko zaujímavých míľnikov:

 • Od septembra 1878 do augusta 1884 bol učiteľom a zároveň kantorom v rodnej Jasenovej.
 • V roku 1883 si do svojho zošita s názvom Múzy Martina Kukučína zapísal svoju prvú literárnu prácu Čo komu sudenô. V Národných novinách vyšla vo februári jeho prvá uverejnená práca pod názvom Na hradskej ceste a postupne vychádzali aj ďalšie prozaické dielka.
 • V roku 1884 vyšla v Slovenských pohľadoch próza Susedia a táto bola ocenená ako najlepšia práca v rámci súbehu vypísaného bukurešťskými Slovákmi 100 frankami v zlate.
 • V rokoch 1885 – 1893 študoval medicínu na lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Počas pražského pobytu sa venoval aj publicistike – písal fejtóny, črty, reportáže, recenzie, informatívne rozpravy a články, črty spomienkového charakteru.
 • Pár mesiacov po dokončení štúdia odcestoval 1. januára 1894 na ostrov Brač, kde pracoval ako obecný lekár v Selciach.
 • Martin Kukučín sa 23. októbra 1904 oženil s Pericou Didolicovou a na svadobnej ceste boli v Prahe. Ich manželstvo bolo bezdetné.
 • Onedlho (1906) sa vzdal miesta obecného lekára v Selciach na ostrove Brač a 2. júna 1907 odišiel so svojou manželkou do Južnej Ameriky do Buenos Aires, odtiaľ do Santiaga, kde pracoval v nemocnici a spravil si nostrifikačné skúšky zo španielčiny, aby mu uznali lekársky diplom.
 • V roku 1908 sa usadil v Chile v meste Punta Arenas. Pracoval ako lekár medzi početnou juhoslovanskou komunitou, v ktorej bol veľmi obľúbený. Po I. svetovej vojne ho za jeho prácu vyznamenal juhoslovanský kráľ Petar radom sv. Sávu IV. Stupňa.
 • Ešte v roku 1909 Kukučín prenechal Jozefovi Škultétymu všetky autorské práva i povinnosti za vydávanie svojich Zobraných spisov.
 • V liste J. Škultétymu zo 16.8. 1921 píše, že sa chystá na Slovensko a intenzívne literárne tvorí. Prvýkrát sa objavuje zmienka o tom, že má mnoho poznámok napísaných svojským stenografickým písmom: „Rád by i moje práce tu dokončiť, čo má byť uverejnené. … Ja mám zápisy náhodou stenografované i to nie podľa bežných systémov ale všakovak prispôsobené takže nik by sa v nich nevyznal …“
 • V lete 1922 sa s manželkou vrátil do vlasti, zastavil sa aj v Paríži, z čoho vyšiel cestopis Dojmy z Francúzska.
 • V septembri 1922 pricestoval do Chebu, pokračoval do Prahy, kde ho privítal minister dr. I. Dérer. Stretol sa i s Jaroslavom Vlčkom, Albertom Pražákom a ďalšími osobnosťami kultúrneho života.
 • Jeho ďalšia cesty viedli na Slovensko. V Bratislave sa mu dostalo privítania od Jozefa Gregora Tajovského. Navštívil tiež Maticu slovenskú v Martine, stretol sa s niektorými slovenskými spisovateľmi. Neobišiel ani Dolný Kubín a bol ubytovaný u Hviezdoslavovej vdovy Ilony.
 • októbra 1922 sa stretol s rodákmi v Jasenovej, sprevádzala ho jeho manželka, oravský župan Ivan Pivko a tajomník Matice slovenskej Štefan Krčméry. Rodáci ho veľmi srdečne privítali s miestnym pánom farárom Ondrejom Devečkom v škole. Zároveň navštívil hroby svojich rodičov a súrodencov a milo sa zvítal so svojou najbližšou rodinou – deťmi jeho bratov a sestár.
 • V roku 1924 veľa cestoval a navštívil Split, Zadar, Záhreb, Crikvenicu, Lipik a Starú Pazovu. V novembri odcestoval so svojou manželkou do Južnej Ameriky usporiadať osobné a majetkové záležitosti. Na tejto ceste ťažko ochorela jeho žena.
 • V apríli 1928 Kukučín vážne ochorel na zápal pľúc a chorobu mu skomplikoval aj zápal pobrušnice. Na následky týchto zdravotných komplikácií zomrel Martin Kukučín 21. mája v nemocnici v Pakraci pri Lipiku. 25. mája bol pochovaný do provizórnej hrobky na záhrebskom cintoríne Mirogoj. V októbri jeho telesné pozostatky previezli na Slovensko 27. októbra bola rakva s Kukučínovým telom vystavená v Národnom divadle v Bratislave. 28. októbra sa zvláštny vagón s rakvou dlhšie zastavil v Trnave, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a Žiline. 29. októbra bola rakva s Kukučínovými telesnými pozostatkami slávnostne pochovaná na Národnom cintoríne v Martine.
Spolok Detvan
Spolok Detvan

Literatúra:

Biografický lexikón Slovenska. V. zv. Km – L. Martin: Slovenská národná knižnica – Národný biografický ústav, 2013. ISBN 978-80-8149-011-8.

GBÚR, Ján. Kukučín. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010. ISBN 978-80-8119-023-0.

 

Mgr. Katarína Ileninová
knihovník ČK

biblioteka@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk