Späť

Oravský hrad sa uchádza o cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2023

Oravský Podzámok, 18.3.2024 –  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa zapojilo do 17. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2023, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Nadáciou SPP. Cieľom súťaže je inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Prihlásili sme sa do súťaže po obnove fasád Administratívneho traktu, Tretej hradnej brány a Archívnej bašty. Obnova prebiehala v rokoch 2018 – 2023 a bola financovaná z vlastných finančných zdrojov múzea v celkovej výške 505 927,61 €“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Obnova časti budov Oravského hradu bola nominovaná odbornou porotou. Z počtu 35 uchádzačov sa Oravský hrad dostal do zúženého výberu dvanástich pamiatok, ktoré budú bojovať o titul „Fénix – Kultúrna pamiatka roka. „Vo štvrtok 14.marca 2024 som sprevádzala odbornú trinásťčlennú porotu, ktorá absolvovala obhliadku nominovanej pamiatky a zaujímala sa o postupy a metodiku reštaurovania, ktoré sa uplatňovali pri obnove fasád na Administratívnom trakte, Tretej hradnej brány a Archívnej bašte. Odborná porota pozostávala zo špičkových odborníkov z radov architektov, reštaurátorov, znalcov dejín, zástupcov pamiatkových úradov, či odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR i zástupcov organizátorov a partnerov súťaže. Verím, že som im zodpovedala na všetky vyčerpávajúce otázky a príbeh nášho Oravského hradu ich zaujal natoľko, že postúpime medzi laureátov 17. ročníka Fénix – Kultúrna pamiatka roka“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Verejnosť môže hlasovať za najkrajšiu pamiatku do 2.apríla 2024Hlasovať za projekt Oravského hradu môžete 1 krát za 24 hodín.

https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/oravsky-hrad

Pamiatka, ktorá získa najvyšší počet hlasov zo strany verejnosti získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP.

Z histórie pamiatky a jej obnovy:

Vplyvom procesu prirodzenej degradácie, nevhodných technológií použitých počas generálnej obnovy hradu došlo k opadávaniu pôvodných omietok, kvôli ktorým bolo nutné uzatvoriť časť Veľkej terasy pre verejnosť a urýchlene zabezpečiť obnovu fasády. Narušené boli navyše odtokové žľaby, dôsledkom čoho dažďová voda neustále poškodzovala exteriérové a interiérové omietky a murivá. Vďaka stabilizácii budov, obnoveniu fasád a výmene odtokových žľabov sa značne predĺžila životnosť objektov a zaistila sa bezpečnosť návštevníkov. Súčasná podoba objektov po obnove rekonštruuje v prípade Archívnej bašty pôvodnú fasádnu maľbu z obdobia 16. storočia, Administratívny trakt odzrkadľuje stav zo začiatku 19. storočia.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk