Späť

A zrodila sa kniha

Dolný Kubín, streda, 20. marec 2024 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v stredu 20. marca 2024 v priestoroch expozície Pavla Országha Hviezdoslava v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne pre žiakov základných a stredných škôl podujatie s názvom „A zrodila sa kniha“. Naše pozvanie tento rok prijala známa a obľúbená slovenská spisovateľka a knihovníčka Veronika Šikulová, ktorá je držiteľkou viacerých prestížnych ocenení.

Pani Šikulová žiakom porozprávala ako sa dostala k písaniu, aké boli jej literárne začiatky, čo odštartovalo jej spisovateľskú kariéru, aké bolo „pozadie“ vzniku jej úspešných kníh, čo ju v jej tvorbe inšpiruje a prítomným čo-to prezradila aj o tom, na čom práve pracuje a na čo sa v blízkej dobe môžeme tešiť. Svoje rozprávanie obohatila čítaním krátkych ukážok zo svojich diel. Návštevníci podujatia si mohli priamo z úst autorky vypočuť úryvky z jej tvorby pre najmenších, ako i z kníh určených pre tých skôr nadarených. Záver besedy patril voľnej diskusii, v ktorej prítomní žiaci pani Šikulovej položili množstvo zvedavých otázok. Pracovníci Literárnovedného oddelenia pri tejto príležitosti pripravili pre žiakov ukážky vzácnych historických tlačí zo zbierkového fondu Čaplovičovej knižnice a krátku prednášku na tému ako vzniká kniha.

Podujatia sa zúčastnilo takmer 200 žiakov a pedagógov zo Základnej školy s materskou školou Žaškov, Cirkevnej spojenej školy Dolný Kubín, Strednej odbornej školy obchodu a služieb Dolný Kubín a Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín. PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, na záver podujatia povedala: „Som nesmierne šťastná, že sa nám túto zaujímavú, poučnú a inšpiratívnu besedu podarilo zrealizovať práve v marci, ktorý je mesiacom knihy. Zvedavé otázky, ktorými prítomní žiaci doslova zasypali pani Šikulovú ma uistili, že deti a mládež na Orave i v dnešnej modernej dobe radi čítajú. Je veľmi sympatické, že dnešných mladých ľudí nezaujíma len obsah knihy, ale aj to, čo predchádza tomu, kým sa im kniha dostane do rúk.“

Galéria fotografií:

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk