Späť

Oravské múzeum a Múzeum Paláca kráľa Jána III. Sobieského vo Wilanowe

Oravský Podzámok, 25. 2. 2022 –  V dňoch  22.02.2022 – 23.02.2022 sa uskutočnilo v Slovenskom inštitúte vo Varšave pracovné rokovanie riaditeľky Oravského múzea Márie Jagnešákovej s riaditeľom Paláca  kráľa Jána III. Sobieského Pawlom Jaskanisom , za účasti riaditeľa Slovenského inštitútu Adriána Kromku a veľvyslanca SR v Poľskej republike Andreja Drobu.

V Múzeu  Paláca kráľa Jána III. Sobieského vo Wilanowe  riaditelia otvorili výstavu pod názvom „Oravský hrad a Oravská lesná železnica – skvosty Slovenska.“

„Výstava putuje už druhý rok po významných poľských pamiatkach a vojvodstvách, vďaka výbornej spolupráci Oravského múzea so Slovenským inštitútom vo Varšave. Oravské múzeum sa teší z toho, že najnavštevovanejšie expozície múzea Oravský hrad a Oravská lesná železnica sú Slovenským inštitútom propagované a putujú takmer po celom Poľsku. Výstava prostredníctvom veľkoplošných fotografii prezentuje najkrajšie miesta Oravského hradu a železnice a má u našich zahraničných susedov veľký úspech. Poľskí turisti patria do prvej trojky, čo sa týka návštevnosti múzea a pre múzeum má táto propagácia nesmierny význam,“ povedala riaditeľka múzea Mária Jagnešáková.

Po  vernisáži výstavy nasledoval koncert pop operného tria Gioia zo Slovenska, na ktorom sa zúčastnili aj významné osobnosti a predstavitelia z oblasti kultúry, cestovného ruchu, podnikateľskej sféry a ambasádori rôznych krajín.

Pracovné rokovanie pokračovalo aj v nasledujúci deň v Múzeu Paláca kráľa Jána III. Sobieského vo Wilanowe, ktoré zorganizoval riaditeľ Pawel Jaskanis a zúčastnili sa ho riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková, riaditeľ Slovenského inštitútu Adrián Kromka a dvaja odborní pracovníci múzea z Wilanowa. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca obidvoch múzeí na odbornej báze, týkala sa projektovej spolupráce ,marketingu a spoločnej propagácii múzeí v európskom kontexte. Súčasťou pracovného stretnutia bola špeciálna prehliadka zámku a jeho nádherne osvetlených záhrad.

Záverečná výstava „Oravský hrad a Oravská lesná železnica – skvosty Slovenska bude inštalovaná  v sliezskom meste Zabrze, ktoré je dlhodobým priateľom Oravského múzea a Žilinského samosprávneho kraja.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk