Späť

Návštevnosť Oravského múzea výrazne ovplyvnená koronakrízou

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

    Návštevnosť Oravského múzea výrazne ovplyvnená koronakrízou

       Oravský Podzámok, 7. september 2020 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj má za sebou ďalšiu sezónu, do ktorej výrazne zasiahla pandémia nového koronavírusu.

Štatistické ukazovatele zamerané na sledovanie návštevnosti ukázali, že od začiatku roku do konca augusta 2020 navštívilo Oravský hrad 120 549 návštevníkov, čo je o cca 24 % menej ako v roku 2019 v rovnakom období. Najvyššia návštevnosť v priebehu roka pripadá na letné mesiace júl – august. V uvedenom období navštívilo Oravský hrad 97 440 návštevníkov, čo je zhruba o 1,5% menej ako v rovnakom období roku 2019. Najnavštevovanejším mesiacom s počtom 55 479 osôb bol mesiac august, čo je za posledných 10 rokov suverénne najvyššia návštevnosť, ktorú Oravské múzeum dosiahlo vo všetkých svojich expozíciách.

Druhou najnavštevovanejšou expozíciou Oravského múzea je Oravská lesná železnica. Od začiatku roku do konca augusta 2020 ju navštívilo 40 021 návštevníkov, čo je o cca 3% menej ako v rovnakom období roku 2019. Počas letných mesiacov (júl – august) ju navštívilo 33 021 návštevníkov, čo je o 18% viac ako v uvedenom období roku 2019. Aj táto expozícia bola najviac navštevovaná v mesiaci august (18 397 osôb).

„Výraznú stratu sme zaznamenali vo všetkých expozíciách múzea hlavne v mesiacoch máj – jún, počas ktorých nám chýbali žiaci všetkých stupňov škôl, ale aj dôchodci. Na znížení straty návštevnosti na Oravskom hrade a Oravskej lesnej železnici sa podpísalo aj  dočasné uzatvorenie hraníc z dôvodu COVID 19 a absencia zahraničných klientov. Literárne expozície v správe múzea (Hviezdoslavova hájovňa, Pamätný dom M. Kukučína, Čaplovičova knižnica, Literárna expozícia P.O.Hviezdoslava) majú oproti Oravskému hradu a Oravskej lesnej železnici nevýhodu aj v tom, že z dôvodu lokálneho významu nevedia osloviť zahraničných klientov. Podobnú situáciu zažívali a zažívajú aj pracujúci v oblasti cestovného ruchu. Pevne veríme, že sa situácia postupom času zlepší a budeme sa musieť s COVIDOM 19 naučiť žiť.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk