Späť

Návšteva veľvyslanca Poľskej republiky na Oravskom hrade

          Oravský Podzámok, 24.7.2023 – Dňa 20.7.2023 v poobedňajších hodinách navštívil Oravský hrad, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Krzysztof Strzałka. Počas návštevy ho sprevádzala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá veľvyslanca informovala o veľmi dobrej spolupráci s Poľskou republikou. Múzeum intenzívne spolupracuje a zúčastňuje sa pravidelne na výstavách cestovného ruchu v Poľsku. Poľsko je pre múzeum strategický partner, odráža sa to hlavne v návštevnosti. Poľskí turisti sú v návštevnosti Oravského hradu, ale aj Oravskej lesnej železnice na druhom mieste. S poľskými partnermi múzeum spolupracuje aj pri organizovaní rôznych výstav. Riaditeľka múzea vysoko vyzdvihla výbornú cezhraničnú spoluprácu v projektoch, o čom svedčí veľa obnovených objektov, expozícii a tiež z projektu bolo vybudované nové sídlo Oravského múzea. Počas návštevy Oravského hradu si veľvyslanec prezrel obnovené a zreštaurované priestory Thurzovho paláca.  V Thurzovom salóne, ho privítal palatín Juraj Thurzo, ktorý veľvyslanca pasoval  do šľachtického stavu a udelil mu titul veľkomožný. Veľvyslanec Poľskej republiky Krzysztof Strzałka absolvoval na Orave viacero stretnutí.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk