Späť

Na Oravskej lesnej železnici sa opravuje časť trate

Oravský Podzámok, 24.10.2023 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 9.10.2023 uzatvorilo Oravskú lesnú železnicu pre verejnosť  z dôvodu čiastkovej opravy trate. „Každodenná prevádzka, ale predovšetkým hlavná letná turistická sezóna sa výrazne odzrkadlí na zhoršenom technickom stave železničnej trate. Na základe rôznych meraní trate a odborného stanoviska Oravské múzeum každoročne investuje do opravy vytypovaných úsekov trate. Záleží nám na tom, aby trať bola funkčná a prevádzka bezpečná. Práce sa realizujú po skončení hlavnej letenej turistickej sezóny a aktuálne prebieha oprava priepustu v dĺžke 5m v km 9,99. Počas opravy sa demontuje 107 m pôvodných koľajových polí , železničný zvršok sa nahradí novým a taktiež bude koľajové lôžko zväčšené o novú ochrannú vrstvu.  Všetky práce musia spĺňať požadované stavebné, technické a bezpečnostné normy na prevádzku železničných dráh. Práce budú trvať jeden mesiac a veríme, že nedôjde k výraznému zhoršeniu klimatických podmienok a práce budú na čas ukončené. Oravská lesná železnica je v mesiaci november každoročne zatvorená aj  z dôvodu údržby vozového parku železnice.  Pre verejnosť plánujeme železnicu otvoriť 3.decembra 2023, kedy pripravujeme podujatie „ Mikulášska jazda, “ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Finančné náklady spojené s opravou trate sú vo výške  79 541,90€ s DPH. Oravské múzeum investíciu financuje z vlastných príjmov múzea.

 Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Galéria fotografií: