Späť

Múzeum z projektu zreštaurovalo vzácne hudobné nástroje

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, získalo v roku 2021 dotáciu z Fondu na podporu umenia na reštaurovanie vzácnych zbierkových predmetov – piatich kusov hudobných nástrojov. Celková výška získaných finančných prostriedkov bola 4 500 Eur. Múzeum sa podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške 1 126,80 Eur. Reštaurovanie hudobných nástrojov realizoval Mgr. art. Marián Chládecký.

Jednou z hlavných úloh múzea je zabezpečenie odbornej starostlivosti o predmety patriace do bohatého zbierkového fondu, v ktorom sa nachádzajú zaujímavé a veľmi vzácne hudobné nástroje. Pre ich nevyhovujúci stav neboli využívané pre výstavné účely. V typologickej pestrosti a zaujímavými historickými súvislosťami či životným príbehom, s ktorými sa spájajú, sú jedinečné a neopakovateľné, čo boli dôvody, ktoré nás viedli k príprave projektu a aj k úspešnej realizácii.

„Do rúk reštaurátora sa dostala mandolína, prezentujúca brnkací strunový hudobný nástroj. Mosadzná trúbka zastupuje nátrubkový vzduchozvučný nástroj starého pôvodu so zaujímavým výzdobným florálnym motívom. Súčasťou ľudovej hudby regiónu Orava boli i strunové sláčikové nástroje – husle. Reštaurátorský zásah bol potrebný a nevyhnutný v prípade dvoch kusov vyrobených pôvodným technologickým postupom. Posledným odborne ošetreným nástrojom sú dvojhlasné gajdy, spájané s podhorskými obcami,“ povedala PhDr. Erika Kulášová, etnologička Oravského múzea.

Vďaka získanej dotácii sme piatim hudobným nástrojom prostredníctvom reštaurátorského zásahu, prinavrátili hmotnú podstatu, umelecko-historickú hodnotu a fyzický stav umožňujúci ich prezentáciu širokej verejnosti.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk