Späť

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a expozícia Čaplovičovej knižnice opäť otvorené

Vážení návštevníci!

Na základe  rozhodnutia vlády SR o uvoľnenie opatrení spojených s COVID 19 Vám oznamujeme, že Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a expozícia Čaplovičovej knižnice Oravského múzea v Dolnom Kubíne budú pre verejnosť otvorené od pondelka 11. mája 2020 v pracovných dňoch Po – Pi v čase 10.00 – 16.00 h.

Prehliadka výstavy „Spomienky z porcelánu“ vo Florinovom dome je možná v pracovných dňoch v čase 10.00 – 16.00 h. iba na základe telefonickej rezervácie na t.č. 0905240320 minimálne jeden deň vopred.

Prehliadky expozícií v mesiaci máj budú možné len za prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok individuálne, bez sprievodu lektora a rešpektovaním všetkých zverejnených pokynov v expozíciách. ĎAKUJEME za pochopenie.