Späť

Lekári a liečenie na Orave v minulosti

Dolný Kubín, 29. 2. 2024 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v pondelok 26. februára 2024 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne vernisáž výstavy s názvom „Lekári a liečenie na Orave v minulosti“.

Autori výstavy v krátkych príhovoroch predstavili prítomným prierez zdravotníckej starostlivosti so zreteľom na vybrané osobnosti lekárov, ktorí na Orave pôsobili v období 18. až prvej polovice 20. storočia (napr. Ecksteinovci, Hammerschmidovci, Sontágovci a ďalší). Textovú časť banerov vhodne doplnili ilustrácie z dobových dokumentov a rôznorodé lekárske predmety zo zbierok Oravského múzea, Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, MUDr. Štefana Porubčina z Dolného Kubína a MUDr. Štefana Porubčina, PhD. z Košíc.

Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková pri tejto príležitosti povedala: „Orava bola v minulosti chudobným krajom s ťažkými podmienkami na život, no vždy vynikala bohatstvom ľudí veľkého ducha. Dôkazom sú mnohí priekopníci medicíny známi jednak svojím obetavým prístupom ku chorým, tiež v časoch rôznych epidémii, ale aj aktívnou zdravotníckou osvetou medzi obyvateľstvom. K významným lekárom patril takisto Martin Kukučín, ktorého široká verejnosť pozná vďaka jeho dielam skôr ako prozaika. Zároveň nemôžeme opomenúť ani osobného lekára P. O. Hviezdoslava Ladislava Nádaši Jégého, ktorý bol literárne činný. Aj o týchto osobnostiach sa majú možnosť návštevníci dozvedieť viacero zaujímavostí na výstave.“        

Výstava je sprístupnená do 26. mája 2024.

Galéria fotografií:

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

bibliotekadk@oravskemuzeum.sk