Späť

Hlasujte za projekt obnovy fasád na Oravskom hrade v súťaži „Fénix – cena nadácie spp“ a získajte pobyt pre 2 osoby

Oravské múzeum sa prihlásilo do súťaže „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ s reštaurátorskou obnovou fasád Administratívneho traktu, Tretej brány a Archívnej Bašty na Oravskom hrade, ktoré prebiehali v rokoch 2018 – 2023 z vlastných finančných zdrojov (505 927,61 €).

Vplyvom procesu prirodzenej degradácie, nevhodných technológií použitých počas generálnej obnovy hradu došlo k opadávaniu pôvodných omietok, kvôli ktorým bolo nutné uzatvoriť časť Veľkej terasy pre verejnosť a urýchlene zabezpečiť obnovu fasády. Narušené boli navyše odtokové žľaby, dôsledkom čoho dažďová voda neustále poškodzovala exteriérové a interiérové omietky a murivá.

Vďaka stabilizácii budov, obnoveniu fasád a výmene odtokových žľabov sa značne predĺžila životnosť objektov a zaistila sa bezpečnosť návštevníkov. Súčasná podoba objektov po obnove rekonštruuje v prípade Archívnej bašty pôvodnú fasádnu maľbu z obdobia 16. storočia, Administratívny trakt odzrkadľuje stav zo začiatku 19. storočia.

 Hlasovať za náš projekt môžete pomocou nižšie uvedeného linku, kde sa dozviete všetky potrebné informácie:

https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/oravsky-hrad

Vyhrať môžete pobyt pre dve osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Dolnom Kubíne v hodnote 400,- eur.