Späť

Lásky našich dejateľov

Dolný Kubín, utorok 02. mája 2023 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 2. mája 2023 vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne pripravilo vernisáž výstavy odborných pracovníkov Literárnovedného oddelenia Oravského múzea P. O. Hviezdoslava s názvom Lásky našich dejateľov.

Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti lásky, životy a osudy žien, ktoré stáli po boku významných oravských dejateľov. Boli im oporou, inšpiráciou, múzami, domovom ale aj učiteľkami života. Na výstave je možné vidieť dobové fotografie, ktoré dopĺňajú sprievodné texty, ukážky básní a osobné predmety z pozostalostí rodín Matúškovcov, Novákovcov, Nádašiovcov, Bencúrovcov a Országhovcov. Florinov dom tak prináša atmosféru doby, v ktorej tieto významné ženy žili. Vystavené predmety a fotografie približujú aj ich činnosť v spolkoch ako bol Červený kríž, Živena, alebo ich prínos pre divadelnú scénu.

„Je dôležité si pripomínať významné osobnosti z našich dejín, rovnako je dôležité si pripomínať, kto vytváral prostredie a priestor pre týchto ľudí a pre ich bohatú činnosť. Za veľkými mužmi sa zväčša nachádzali aj silné osobnosti žien, o ktorých sa však až tak nerozprávalo. Preto sme sa rozhodli tieto príbehy priniesť prostredníctvom uvedenej výstavy“, povedala riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava PaedDr. Mária Jagnešáková.

Výstavu je možné navštíviť od 02.05.2023 do 23.07.2023 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t. č. 0905 240 320.

Galéria fotografií z výstavy: