Voľné pracovné miesto – pokladník

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava príjme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu pokladník s nástupom ihneď. Hlavnou náplňou je práca na pokladni Oravského hradu v Oravskom Podzámku, aktívny predaj, starostlivosť o zákazníka, podávanie informácii. Podmienkou je znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka, stredoškolské vzdelanie, dosiahnutý vek 18 rokov, kladný vzťah k histórii, príjemné vystupovanie.

Ponúkaný plat: podľa príslušnej platovej tarify vyplývajúcej zo Zákona č.553/2003 Z.z..

Svoje žiadosti zasielajte do 11.9.2018 poštou (Oravský hrad, marketingové oddelenie, 027 41 Oravský Podzámok) alebo na veduca.marketing@oravskemuzeum.sk, 043 5816119.

hrad volne pracovne miesto

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.