Oravský hrad/ Oravská lesná železnica – sprievodca

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava príjme na hlavnú letnú turistickú sezónu brigádnikov – študentov na pozíciu „lektor  – sprievodca“ v expozíciách Oravský hrad (Oravský Podzámok) a Oravská lesná železnica (Oravská Lesná).

Podmienkou je znalosť minimálne jedného  cudzieho jazyka, stredoškolské vzdelanie, dosiahnutý vek 18 rokov,  kladný vzťah k histórii, príjemné vystupovanie.

Ponúkaný plat (brutto): 2,99€/hod.

Svoje žiadosti zasielajte do 31.3.2019 poštou (Oravský hrad, marketingové oddelenie, 027 41 Oravský Podzámok) alebo na veduca.marketing@oravskemuzeum.sk, 043 5816119. V žiadosti uveďte, v ktorej expozícií máte záujem pracovať a mailový kontakt.