Späť

Hľadáme lektorov – Oravský hrad

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava príjme na hlavnú letnú turistickú sezónu brigádnikov – študentov na pozíciu „lektor  – sprievodca“ v expozícií Oravský hrad (Oravský Podzámok).

Podmienkou je:

  • znalosť minimálne jedného  cudzieho jazyka,
  • stredoškolské vzdelanie,
  • dosiahnutý vek 18 rokov,
  • kladný vzťah k histórii,
  • príjemné vystupovanie.

Platové podmienky: 3,713 €/hod. + mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a štátny sviatok.

Svoje žiadosti zasielajte do 5.4.2022 poštou na adresu:

Oravský hrad, marketingové oddelenie,
027 41 Oravský Podzámok

alebo na: veduca.marketing@oravskemuzeum.sk, 043 5816116