Späť

FPU 2019 v Oravskom múzeu

Dolný Kubín, 30.6. 2020 –Oravské múzeum  Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj sa v roku 2019 zapojilo do projektových výziev Fondu na podporu umenia v podprogramoch Odborné ošetrenie zbierkových fondov a Akvizícia múzeí.

Oravské múzeum tak získalo na štyri projekty dotáciu v celkovej výške 14 500 €, vďaka čomu bolo možné realizovať projekty:

  • Umelecké diela z pozostalosti P. O. Hviezdoslava
  • Portréty L. Brucka a P. Kubínyiho
  • Kronika Uhorska
  • Brodňaský

Okrem zreštaurovania piatich závesných obrazov a jednej historickej tlače získalo múzeum vďaka akvizícií rozsiahlu pozostalosť Jána Brodňanského, čím sa obohatil muzeálny zbierkový fond. Projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia