Informácie

 Kópia zemianskej kúrie z Vyšného Kubína sa nachádza v Múzeu oravskej dediny.

Otváracie hodiny

Objekt je otvorený počas otváracích hodín Múzea oravskej dediny.

Otváracie hodiny
Mesiac Deň Čas
január - máj utorok - nedeľa 08:00 - 15:30 h
jún pondelok - nedeľa 08:00 - 17:00 h
júl - august pondelok - nedeľa 08:00 - 18:00 h
september pondelok - nedeľa 08:00 - 17:00 h
október utorok - nedeľa 08:00 - 15:30 h
november utorok - nedeľa 08:00 - 15:30 h
december utorok - nedeľa 08:00 - 15:30 h
Otváracie hodiny Múzea oravskej dediny v Zuberci

Vstupné

Vstup do objektu je bezplatný. Vstupenky do areálu Múzea oravskej dediny je možné zakúpiť v pokladni múzea.

Vstupné do Múzea oravskej dediny v Zuberci

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.