Späť

Digitalizácia vzácnych historických odevov a VR film o Oravskom hrade

Interreg PL SK              logo om zlate

Digitalizácia vzácnych, historických odevov a  VR film o Oravskom hrade

Oravský Podzámok 9. február 2021 –  Oravské múzeum v rámci mikroprojektu „Odhaľovanie sprístupňovaním – spoznávame dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska“ č. INT/ET/TAT/III/B/0238, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A- PL-SK 2014-2020, ktorého partnerom je gmina Czarny Dunajec, realizovalo v rámci projektu niekoľko aktivít. Bol natočený VR film o Oravskom hrade, skrátená 2D verzia filmu a digitalizácia vzácneho historického textília. VR film prezentuje Oravský hrad, hradné priestory a film je obohatený o dobové scény, ktoré autenticky približujú život v dávnej minulosti.  VR film si budú môcť návštevníci pozrieť cez VR okuliare, ktoré boli taktiež zakúpené z projektu. Skrátená 2D verzia filmu a bonusové video pod názvom „Oravský hrad ako ho nepoznáte“, bude pre návštevníkov prístupný v najvyššej časti Oravského hradu v Citadele. „Táto myšlienka o natočení filmu mi napadla hlavne z toho dôvodu, že som rozmýšľala nad tým, ako priblížiť hrad ľuďom so špeciálnymi potrebami. Oravský hrad je postavený na brale, terén je náročný  a nachádza sa tu veľa schodov. Cez VR okuliare si návštevníci budú môcť pozrieť hrad a jeho hradné časti v jeho plnej kráse  v obnovenej renesančnej budove, ktorú chceme sprístupniť osobám so špeciálnymi potrebami ešte túto letnú turistickú sezónu“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. V rámci mikroprojektu bola realizovaná aj digitalizácia historických odevov, ktoré pochádzajú z hrobiek Thurzovcov a Henkelovcov z  Kaplnky sv. Michala. Celkovo bolo digitalizovaných päť odevov, ktoré pochádzajú zo 17. storočia a  v súčasnosti sú vystavené v špeciálnej klimatizovanej vitríne v Klenotnici Oravského hradu. „Cieľom 3D digitalizácie bolo, aby sme uchovali vzácne zbierkové predmety pre ďalšie  generácie aj vo virtuálnom priestore. Oravské múzeum patrí do malej skupiny múzeí v rámci Európy, ktoré sa môžu pýšiť zbierkovými predmetmi takéhoto druhu. Odevy sú prístupné na platforme sketchfab s krátkym opisom v troch jazykových mutáciách“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Digitalizované pohrebné textílie nájdeš tu:

digitalizované modely pohrebných textílií

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk