Späť

Deň v stredoveku

Oravský Podzámok 29. 7. 2021 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 1.8.2021  podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“.

„Program Deň v stredoveku bude prebiehať na Hlavnom nádvorí Oravského hradu  od 13:00 do 16:00 hod. Na podujatí predstavíme jedného z najznámejších uhorských kráľov Mateja Korvína, ktorý bol druhorodeným synom a mal výnimočné vzdelanie. Ovládal maďarčinu, chorváčtinu, latinčinu, nemčinu, češtinu a iné slovanské jazyky. Jeden z objektov Oravského hradu má aj jeho meno a nazýva sa Korvínov palác“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Súčasťou programu bude vystúpenie skupiny Valar s ukážkami stredovekej dobovej hudby. Počas celého dňa bude na nádvorí historický remeselný jarmok a deťom sa môžu povoziť na drevenom kolotoči. Pozývame Vás na podujatie a tešíme sa na Vás!

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk