Späť

Deň suseda v Zabrze

 Oravský Podzámok, 8. 6. 2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a Krajskou organizáciou cestovného ruchu v Žiline výnimočné podujatie pod názvom Deň suseda, ktoré sa uskutočnilo 5. júna 2022  v poľskom meste Zabrze. Oravské múzeum spolupracuje s mestom Zabrze už 10 rokov.
„V novej nádhernej a zrevitalizovanej časti mesta Zabrze v Carnall zóne štôlne Kráľovná Lujza, sme návštevníkom podujatia predstavili slovenskú kultúru, históriu , tradície i folklór. V obnovených baníckych popriemyselných priestoroch bola inštalovaná putovná výstava  pod názvom Oravský hrad a Oravská lesná železnica unikáty Slovenska, ktorá putovala po významných poľských vojvodstvách od roku 2020 a v Zabrze bola jej derniéra. Výstava bude trvať do 20. 06. 2022. Na pódiu vystúpili známe hudobné telesá zo Slovenska, dobová hudba Artio, ľudová hudba pod vedením Jána Jendrichovského a jeho priateľov a záver podujatia patril opernému triu Gioia. Nechýbala historická prehliadka nádherných autentických dobových odevov, ktoré má vo svojom inventári Oravské múzeum a sú spájané s osobnosťami Oravského hradu,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Informácie o turistických atrakciách na Slovensku poskytovali pracovníci Oravského múzea, Slovenského inštitútu vo Varšave a Krajskej organizácie cestovného ruchu v Žiline. Súčasťou bohatého programu bolo aj predvádzanie tradičných remesiel, košikárstvo, výroba šindľa, spracovanie ľanu, modrotlač, drotárstvo, pernikárstvo, hrnčiarstvo. Návštevníci mohli ochutnať aj tradičné drobné pečivo, či slovenské pivo.
Na záver programu vystúpila prezidentka mesta Zabrze Malgorzata Mańka Szulik a poďakovala všetkým účastníkom za príkladnú propagáciu susednej krajiny a zdôraznila dôležitosť dlhodobej spolupráce najbližších susedov, ktorých spája mnoho tradícií.
„Po slovenských návštevníkoch sú Poliaci, čo sa týka návštevnosti Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, druhou najväčšou klientelou a je to pre múzeum veľmi dôležitý a strategický partner. Pevne verím, že sme oslovili nielen účastníkov podujatia, ale aj prostredníctvom rozhovorov s médiami aj ostatných obyvateľov Sliezska, že Slovensko je nádherná, turistická destinácia, ktorá sa nachádza v blízkosti hraníc a oplatí sa ju navštíviť,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk