Späť

Stopy času – reštaurovanie nástenných hodín

Oravský Podzámok 16.06.2023, Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa zapojilo do výzvy, ktorá bola zameraná na projektové aktivity múzeí v rámci Fondu na podporu umenia (FPU). Zámerom múzea bolo reštaurovanie ôsmych kusov nástenných hodín zo zbierkového fondu Oravského múzea.

„ Hodiny sú dokonalé stroje s obdivuhodnou mechanikou. Do slovenských vidieckych domácností sa dostali v podobe továrenských výrobkov od 2.polovice 19. storočia a prinášali ich so sebou aj navrátilci z Ameriky. V rovnakom období sa postupne rozšírili i vreckové hodinky, ktoré boli obľúbené u remeselníkov a obchodníkov. S budíkmi sa stretávame až koncom 19. storočia. Hodinové stroje sa najčastejšie dovážali zo Schwarzwaldu a Norimbergu. V 18. storočí sa vo Schwarzwalde začali vyrábať kukučkové hodiny,“ povedala etnografka Oravského múzea PhDr. Erika Kulášová.

Zásah reštaurátora bol zameraný na odstránenie dôsledkov mechanických poškodení, nánosov prachu a na celkové zlepšenie technického stavu zbierkových predmetov s cieľom zastavenia ďalšieho procesu deštrukčných zmien. Nové skutočnosti odhalené reštaurátorskými zásahmi sa stanú zdrojom ďalšieho výskumu odborných pracovníkov.
Celková výška finančných prostriedkov získaná z projektu FPU  bola 2 000 €, Oravské múzeum sa podieľalo na spolufinancovaní čiastkou 1 804 €.
Na odbornom ošetrení a reštaurovaní sa podieľal člen Komory reštaurátorov Slovenskej republiky pán Tibor Kováč.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

logo Fondu na podporu umenia

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
narodopis@oravskemuzeum.sk

 

Galéria obrázkov: