Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
17. 1/2014K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Vladimír Žuffa Predaj suvenírov 06.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 1/2014K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Vladimír Žuffa
Adresa: Zuberec 262
IČO: 35013559
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 5.2.2014
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 7.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 06.02.2014
18. 2/2014K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Václav Svýba Predaj suvenírov 06.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 2/2014K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Václav Svýba
Adresa: Oravský Podzámok 162
IČO: 35081287
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 5.2.2014
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 7.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 06.02.2014
19. 6/2014 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava MTT Sp. Z o. o. Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Krakowe - zabezpečenie výstavnej plochy 06.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 6/2014
Predmet: Zmluva o účasti vystavovateľa na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Krakowe - zabezpečenie výstavnej plochy
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: MTT Sp. Z o. o.
Adresa: Stanislawa Leszcynskiego 4/25,50-078 Wroclaw
IČO: 8971778953
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 5.2.2014
Platnosť: od 9.5.2014 do 11.5.2014
Dátum účinnosti: 7.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 06.02.2014
20. 7/2014 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Roman Mozol Reklama a propagácia expozícií Oravského múzea po vybraných ZŠ a MŠ v okresoch Martin, Žilina, Kysucké n/Mesto, Čadca, Pov.Bystrica 2000,-€ 06.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 7/2014
Predmet: Reklama a propagácia expozícií Oravského múzea po vybraných ZŠ a MŠ v okresoch Martin, Žilina, Kysucké n/Mesto, Čadca, Pov.Bystrica
Fakturovaná suma s DPH: 2000,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Roman Mozol
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 5.2.2014
Platnosť: do 30.4.2014
Dátum účinnosti: 7.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 06.02.2014
21. 3/2014K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava PhDr. Peter Holent - FOTOPRESS Predaj suvenírov 07.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 3/2014K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: PhDr. Peter Holent - FOTOPRESS
Adresa: Fučíkova 12, 085 01 Bardejov
IČO: 10662103
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 6.2.2014
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 8.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 07.02.2014
22. 4/2014K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Anna Cígerová Predaj suvenírov 07.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 4/2014K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Anna Cígerová
Adresa: Na Bašte 121, 034 91 Ľubochňa
IČO: 35015781
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 6.2.2014
Platnosť: do 31.12.2015
Dátum účinnosti: 8.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 07.02.2014
23. 5/2014K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava N - VOICE s.r.o. Predaj suvenírov 07.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 5/2014K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: N - VOICE s.r.o.
Adresa: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
IČO: 47215631
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 6.2.2014
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 8.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 07.02.2014
24. 6/2014K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Ing. Ján Tarábek - FOTAR Predaj suvenírov 07.02.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 6/2014K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Ing. Ján Tarábek - FOTAR
Adresa: Čajkovského 21, 949 11 Nitra
IČO: 17706408
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 6.2.2014
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 8.2.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 07.02.2014

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.