Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
9. 2/2013 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Pripojenie zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 28.03.2013 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 2/2013
Predmet: Pripojenie zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 27.3.2013
Platnosť: do neurčita
Dátum účinnosti: 29.3.2013
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 28.03.2013
10. 3/2013 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Matica slovenská Spolupráca na vydaní populárno-náučnej knižnej publikácie "Gorali" 29.06.2013 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 3/2013
Predmet: Spolupráca na vydaní populárno-náučnej knižnej publikácie "Gorali"
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Matica slovenská
Adresa: Nám.J.C.Hronského 1, 036 52 Martin
IČO: 00179027
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 28.6.2013
Platnosť: do 31.12.2018
Dátum účinnosti: 30.6.2013
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 29.06.2013
11. 4/2013 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Kysucké múzeum v Čadci Prevod hnuteľného majetku 09.09.2013 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 4/2013
Predmet: Prevod hnuteľného majetku
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Adresa: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
IČO: 36145076
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 9.9.2013
Platnosť: do neurčita
Dátum účinnosti: 10.9.2013
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 09.09.2013
12. 1/2014 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava SLOVES Základná organizácia pri Oravskom múzeu Udržanie sociálneho mieru 31.12.2013 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 1/2014
Predmet: Udržanie sociálneho mieru
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: SLOVES Základná organizácia pri Oravskom múzeu
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 30.12.2013
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 1.1.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 31.12.2013
13. 2/2014 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Rádio LUMEN spol. s.r.o. Výroba a odvysielanie pozvánok na 15 podujatí v rubrike"Rádiorelax" 420,-€ 02.01.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 2/2014
Predmet: Výroba a odvysielanie pozvánok na 15 podujatí v rubrike"Rádiorelax"
Fakturovaná suma s DPH: 420,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Rádio LUMEN spol. s.r.o.
Adresa: Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31602100
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 1.1.2014
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 3.1.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 02.01.2014
14. 3/2014 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava TAVROS a.s. Oprava parnej lokomotívy ČKD rok výroby 1928 Gontkkulák 23742,-€ 05.01.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 3/2014
Predmet: Oprava parnej lokomotívy ČKD rok výroby 1928 Gontkkulák
Fakturovaná suma s DPH: 23742,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: TAVROS a.s.
Adresa: P.O.Hviezdoslava 721, 01001 Žilina
IČO: 36369837
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 4.1.2014
Platnosť: od 15.1.2014 do 15.4.2014
Dátum účinnosti: 6.1.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 05.01.2014
15. 4/2014 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava MTT Sp. zo. o. Zabezpečenie výstavnej plochy 06.01.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 4/2014
Predmet: Zabezpečenie výstavnej plochy
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: MTT Sp. zo. o.
Adresa: Ul. Leszczynsklego 4/25, Wroclav
IČO: 8971735754
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 5.1.2014
Platnosť: od 7.2.2014 do 9.2.2014
Dátum účinnosti: 7.1.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 06.01.2014
16. 5/2014 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 22.01.2014 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 5/2014
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 36403008
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 21.1.2014
Platnosť: do 31.12.2014
Dátum účinnosti: 23.1.2014
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 22.01.2014

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.