Zverejnovanie

Zoznam zverejnených dokumentov
P.čČísloObjednávateľDodávateľPredmetSuma s DPHZverejnenéTyp
929.52/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaMinisterstvo kultúry SRPoskytnutie dotácie zo št.rozpočtu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných, stredných škôl a pedagogickým pracovníkom zákl.a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov03.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:52/2019
Predmet:Poskytnutie dotácie zo št.rozpočtu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných, stredných škôl a pedagogickým pracovníkom zákl.a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Ministerstvo kultúry SR
Adresa:Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
IČO:00165182
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:26.6.2019
Platnosť:do 31.12.2019
Dátum účinnosti:4.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:03.07.2019
930.54/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFULLEYE, s.r.o.Udelenie licencie k audiovizuálnemu dielu "Nosferatu VR"09.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:54/2019
Predmet:Udelenie licencie k audiovizuálnemu dielu "Nosferatu VR"
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:FULLEYE, s.r.o.
Adresa:Vienna Gate - Kopčianska10, 851 01 Bratislava
IČO:50499165
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:9.7.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti:10.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:09.07.2019
931.55/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaMgr. art. Jozef Barinka, reštaurátorReštaurovanie historického koča brička9990,-€11.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:55/2019
Predmet:Reštaurovanie historického koča brička
Fakturovaná suma s DPH:9990,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Mgr. art. Jozef Barinka, reštaurátor
Adresa:Prokopova 32, 851 01 Bratislava
IČO:47854871
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:10.7.2019
Platnosť:do 30.6.2020
Dátum účinnosti:12.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:11.07.2019
932.56/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaMgr. art. Jozef Barinka, reštaurátorVýpožička za účelom reštaurovania11.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:56/2019
Predmet:Výpožička za účelom reštaurovania
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Mgr. art. Jozef Barinka, reštaurátor
Adresa:Prokopova 32, 851 01 Bratislava
IČO:47854871
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:10.07.2019
Platnosť:od 15.7.2019 do 30.6.2020
Dátum účinnosti:12.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:11.07.2019
933.57/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaŠtefan GrechRekonštrukcia strechy na administratívnom trakte na Or.hrade55914,62€12.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:57/2019
Predmet:Rekonštrukcia strechy na administratívnom trakte na Or.hrade
Fakturovaná suma s DPH:55914,62€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Štefan Grech
Adresa:059 93 Bušovce 34
IČO:41766661
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:11.7.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti:13.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:12.07.2019
934.58/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o národnom spolufinancovaní č.PLSK.01.01.00-12-0098/17-00 - Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri realizácii projektu "Otvorené múzeá - rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí"160984,73€19.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:58/2019
Predmet:Zmluva o národnom spolufinancovaní č.PLSK.01.01.00-12-0098/17-00 - Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri realizácii projektu "Otvorené múzeá - rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí"
Fakturovaná suma s DPH:160984,73€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Adresa:Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
IČO:00156621
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:15.7.2019
Platnosť:do 14.1.2025
Dátum účinnosti:20.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:19.07.2019
935.59/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFond na podporu umeniaAkvizícia zbierkových predmetov - Brodňanský7000,-€25.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:59/2019
Predmet:Akvizícia zbierkových predmetov - Brodňanský
Fakturovaná suma s DPH:7000,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Fond na podporu umenia
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:11.7.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti:26.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:25.07.2019
936.60/2019Oravské múzeum P.O.HviezdoslavaFond na podporu umeniaOdborné ošetrenie zb.predmetov - Umelecké diela z pozostalosti P. O. Hviezdoslava3000,-€30.07.2019Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu:Zmluva
Číslo:60/2019
Predmet:Odborné ošetrenie zb.predmetov - Umelecké diela z pozostalosti P. O. Hviezdoslava
Fakturovaná suma s DPH:3000,-€
Objednávateľ:Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ:Fond na podporu umenia
Adresa:Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO:42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia:19.7.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti:31.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené:30.07.2019

Zverejnené doklady od 1.1.2020

Doklady