Zverejnovanie

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
913. 41/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava AMI INOX DESIGN s.r.o. Kremnica Výroba - zábran pred historickú zbroj 8406,36€ 10.05.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 41/2019
Predmet: Výroba - zábran pred historickú zbroj
Fakturovaná suma s DPH: 8406,36€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: AMI INOX DESIGN s.r.o. Kremnica
Adresa: Horná Ves 119, 967 01 Kremnica
IČO: 31622992
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 9.5.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 11.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 10.05.2019
914. 43/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Poscom s.r.o. Prevádzkovanie POS terminálov 14.05.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 43/2019
Predmet: Prevádzkovanie POS terminálov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Poscom s.r.o.
Adresa: Štefánikova 118, 949 01 Nitra
IČO: 51031884
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 13.5.2019
Platnosť: 14.5.2021
Dátum účinnosti: 15.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 14.05.2019
915. 42/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave Bezplatná výpožička za účelom výstavy Tibor Spitz-Holokaust 14.05.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 42/2019
Predmet: Bezplatná výpožička za účelom výstavy Tibor Spitz-Holokaust
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
Adresa: Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava
IČO: 00164721
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 13.5.2019
Platnosť: od 22.7.2019 do 27.10.2019
Dátum účinnosti: 15.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 14.05.2019
916. 44/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Lenka production, s.r.o. Koncert Lenky Filipovej a jej hostí na Oravskom hrade dňa 18.7.2019 400,-€ 17.05.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 44/2019
Predmet: Koncert Lenky Filipovej a jej hostí na Oravskom hrade dňa 18.7.2019
Fakturovaná suma s DPH: 400,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Lenka production, s.r.o.
Adresa: 044 81 Kysak 195
IČO: 52403513
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 17.5.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 18.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 17.05.2019
917. Dodatok č.1 k ZoVZP č.DK 2/2018 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Erika Benická Predĺženie doby výpožičky 07.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: Dodatok č.1 k ZoVZP č.DK 2/2018
Predmet: Predĺženie doby výpožičky
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Erika Benická
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 7.6.2019
Platnosť: do 30.8.2019
Dátum účinnosti: 8.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 07.06.2019
918. 45/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Obec Oravská Lesná Realizácia projektu spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom "Cestou-necestou"-Otvárame pamiatky osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a so špeciálnymi potrebami č. NFP304020X056 07.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 45/2019
Predmet: Realizácia projektu spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ s názvom "Cestou-necestou"-Otvárame pamiatky osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a so špeciálnymi potrebami č. NFP304020X056
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Obec Oravská Lesná
Adresa: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, 029 57 Oravská Lesná 291
IČO: 00095630, 00314722
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 7.6.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 8.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 07.06.2019
919. 46/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Radovan Blaho Reštaurovanie historickej tlače 2245,-€ 12.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 46/2019
Predmet: Reštaurovanie historickej tlače
Fakturovaná suma s DPH: 2245,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Radovan Blaho
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 11.6.2019
Platnosť: od 1.7.2019 do 30.6.2020
Dátum účinnosti: 13.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 12.06.2019
920. 36/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava DIVISION, s.r.o. Predaj suvenírov 12.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 36/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: DIVISION, s.r.o.
Adresa: Hrabovská cesta 5329, 034 01 Ružomberok
IČO: 36414280
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 11.6.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 13.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 12.06.2019

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.