Späť

Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022