Späť

Výstava Život je krásny alebo krčma a jej miesto v našej histórii

Oravský Podzámok, 17.6.2024 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v pondelok 10. júna 2024 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne vernisáž výstavy s názvom „Život je krásny alebo krčma a jej miesto v našej histórii“.

Výstava prezentuje prehľad histórie hostincov, krčiem a čiastočne i hotelierstva a obchodov so zmiešaným tovarom na Orave od najstarších čias do nedávnej minulosti. Hostinec, krčma a obchod stáli v každom meste i obci a v menších dedinách boli často pod jednou strechou. Obsah výstavy približuje návštevníkom radosti i strasti každodenného života. Hostince a krčmy mali a majú ambivalentný vplyv na život. Poskytovali priestor na realizáciu spoločenských aktivít a kultúrneho vyžitia a súčasne boli centrom a stelesnením nerestí i sociálnych problémov. „Výstava prináša zaujímavý pohľad na rôznorodosť a formy neformálneho trávenia voľného času v mestách či dedinách. Napriek ťažkým podmienkam na Orave si ľudia dopriali zábavu i kultúrne vyžitie primerane ich spoločenskému postaveniu a lokálnym možnostiam,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Galéria fotografií: