Späť

Výzva pre autorov ZOM 2021

     Vážení autori,

Zborník Oravského múzea prezentuje rôznorodé poznatky z výskumov v rámci  spoločenských a prírodných vied so zameraním na región Oravy, súčasne s osobnosťami a udalosťami historicky spätými s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava. V prípade záujmu o publikovanie v ďalšom ročníku zborníka, pošlite názov svojej štúdie do 31. januára 2022 na  biblioteka@oravskemuzeum.sk

      V XXXVIII. ročníku Zborníka Oravského múzea 2021 je záväzná metóda citovania. Po nahlásení názvu štúdie Vám obratom pošleme záväzné aktuálne POKYNY pre autorov, metódu citovania a termín odovzdania príspevku. ĎAKUJEME.

Redakcia Zborníka Oravského múzea