Späť

Vianočná pohľadnica

  Aká bola história vianočných pohľadníc?

Vianočné vinše a ručne zhotovené vianočné a novoročné priania sa v Európe objavili už niekedy v 15. storočí. Prvá vianočná pohľadnica pochádzala z roku 1843 a mala rozmery približne vo veľkosti nami používaných pohľadníc. Autorom myšlienky posielať si pozdravy bol anglický obchodník a majiteľ litografickej spoločnosti sir Henry Cole.  Na averze pohľadnice sa nachádzal obrázok usmiatej rodiny, ktorá sedeli pri štedrovečernom stole a pripíja si pohármi vína. Henry Cole požiadal svojho priateľa maliara a ilustrátora Johna Callcotta Horsleyho, aby mu na jeho pozdrav, teda pohľadnicu, ručne namaľoval vianočný motív. Takto vyrobená pohľadnica slúžila ako vzor pre prvú sériu tlačených, ktoré však  mali na vtedajšie pomery vysokú cenu, bolo ich vydaných iba 1 000 kusov a hneď sa stali veľmi populárnymi, hodnými diskusií v londýnskych salónoch.  Pre široké vrstvy obyvateľov sa pohľadnice  stali dostupné v roku 1850. Pohľadnice sa doručovali osobne a až neskôr bolo nahradené poštou.

Zmenu do výroby pohľadníc priniesli Nemci, ktorí začali používať drevorytiny. V Anglicku sa okrem posielania vianočných pohľadníc rozšíril i zvyk vydávania špeciálnych vianočných poštových známok. Medzníkom vo vývoji pohľadníc sa stal vynález fotografie a postupom času získali vianočné a tiež samostatné novoročné pohľadnice podobu, v akej ich poznáme v súčasnosti.

Pre mnohých ľudí v minulosti a rovnako aj dnes má význam vyrobiť si vianočnú pohľadnicu ručne a vytvoriť tak originálny kúsok, ktorý prezentuje kreativitu svojho tvorcu, alebo podčiarkuje význam a dôležitosť osoby, pre ktorú je takýto „darček“ zhotovený.

Spracovala: Mgr. Iveta Floreková