Späť

Tajomstvo Hájovne na Podvrší

Oravský Podzámok, 14. jún 2024 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo druhý ročník podujatia s názvom „Tajomstvo hájovne na Podvrší “. Program sa uskutočnil v priestoroch Hviezdoslavovej hájovne a Expozície Mila Urbana a bol určený pre žiakov II. stupňa základných škôl. Podujatia sa zúčastnilo 50 žiakov 8. ročníka zo ZŠ s MŠ Oravská Polhora. Žiaci sa pred vstupom do areálu rozdelili na skupiny podľa tried a dostali k dispozícii brožúry, kde mali uvedené pokyny k súťažiam, v ktorých chýbali kľúčové heslá. Uvedené indície získavali počas súťažných úloh na jednotlivých stanovištiach. Tieto úlohy preverili ich vedomosti, zručnosti, pozornosť i pamäť. Po zvládnutí všetkých úloh a správneho doplnenia hesiel do textu získali víťazi zaujímavé odmeny.

„Hájovňu opäť rozozvučala detská radosť, nadšenie, smiech a všadeprítomný súťaživý duch. Teší ma, že nepriaznivé počasie neodradilo od účasti na podujatí našu školskú mládež, ktorá sa s nadšením pustila do plnenia inovatívnych a interaktívnych aktivít, ktoré pripravili odborní pracovníci Oravského múzea. Vďaka tomu opäť ožil skvostný príbeh Hájnikovej ženy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej literárnej histórie.“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
biblioteka@oravskemuzeum.sk

Galéria fotografií z podujatia: