Späť

Silné ženy renesancie

Oravský Podzámok, 15.7.2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  pripravilo podujatie pod názvom Silné ženy renesancie, ktoré sa bude odohrávať na nádvorí Oravského hradu v nedeľu 17.7.2022 od 13.00 do 16.00 h.

„Na podujatí chceme predstaviť významné ženy uhorskej renesancie. Budú to rôzne príbehy o životných osudoch žien počas ich vládnutia. Boli to veľmi silné osobnosti, ktoré v živote dosiahli veľké úspechy a dokázali veľmi veľa. Boli odvážne, múdre, krásne a rešpektovali ich dokonca aj muži. Jeden z príbehov vypovedá aj o životnom osude Alžbety Czoborovej, manželky palatína Juraja Thurza,  najvýznamnejšieho vlastníka Oravského hradu,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Príbehy sú autentické a vychádzajú z historických podkladov.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk