Späť

Sanácia vnútorného brala na Oravskom hrade

Oravský Podzámok 7. október 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj pristúpilo v mesiaci október k sanácii vnútorného hradného brala pod Citadelou. Ide o zastabilizovanie vnútorného hradného brala z dôvodu záchrany národnej kultúrnej pamiatky Oravský hrad. Počas realizačných prác bude pohyb v areáli Oravského hradu z bezpečnostných dôvodov obmedzený a niektoré časti hradu budú pre návštevníkov neprístupné. Za predpokladu priaznivého počasia budú práce na brale trvať cca 6 – 8 týždňov. Z tohto dôvodu upozorňujeme návštevníkov na obmedzenia, ktoré sa budú týkať zmien pri trase Základného okruhu s platnosťou od 9.10.2019. V priebehu realizačných prác nebudú pre návštevníkov sprístupnené: expozícia justície, etnografická expozícia a najvyššia časť Oravského hradu – Citadela. Kompenzáciou za spomínané priestory, ktoré sú súčasťou Základného okruhu bude prehliadka I.nadzemného podlažia Thurzovho paláca. Súčasťou Základného okruhu do odvolania zmien bude: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca (do odvolania), Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Návštevníci sa budú z prehliadky Základného okruhu vracať čiastočne v protismere. Veľký okruh počas trvania prác nebude pre návštevníkov prístupný. Trasa Malého okruhu sa nemení. Z uvedených dôvodov Oravské múzeum pristúpilo aj k zrušeniu nočnej prehliadky „Bojíte sa tmy“, ktorá sa mala konať, dňa 25.10.2019. Za pochopenie ďakujeme.