Späť

Požiarne cvičenie na Oravskom hrade

Oravský Podzámok, 7. 10. 2021 sa uskutočnilo taktické cvičenie hasičského a záchranného zboru na Oravskom hrade.

Posledné taktické cvičenie bolo v roku 2000. Po tomto TC bola vybudovaná samostatná hydrantová sieť s min. tlakom 0,2 MPa a so zásobou vody 20 m3. Hydrantovú sieť tvoria 4 hydranty, ktoré sú rozmiestnené  pred 1. Hradnou bránou, pri 2. Hradnej bráne, na Hlavnom nádvorí a pri Západnej bašte. Táto sieť je napojená na  rezervoár,  ktorý sa nachádza na protiľahlom kopci  Horné rúry.

Na Hlavnom nádvorí je umiestnená protipožiarna nádrž s objemom 2200 l vody, na ktorú môže byť napojené prenosné čerpadlo Tohatsu vc 85, ktoré je vybavené nasávacími hadicami a hadicami na útočné prúdy. Čerpadlo sa nachádza v centrálnej časti hradu. Z tohto miesta je možné vykonať protipožiarny zásah aj v najvzdialenejších častiach hradu.

V priestoroch hradu je inštalovaný EPS, ktorý je vyvedený na stanovisko bezpečnostnej služby a na mobilný telefón zodpovedných vedúcich pracovníkov.

Taktické cvičenie vykonali príslušníci  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne a jednotky DHZO obce Oravský Podzámok. Cieľom cvičenia bolo precvičenie akcieschopnosti jednotiek, prehĺbenie schopností a zručností veliteľov a príslušníkov pri riadení, preverenie funkčnosti a výdatnosti vodného toku rieky Orava. Hlavným zameraním HaZZ bola aj evakuácia osôb a zdolávanie požiaru na Oravskom hrade, nakoľko ide o náročný a značne neprístupný terén.

„Oravské múzeum chce eliminovať nebezpečenstvo vzniku požiaru, preto pre ochranu všetkých pamiatkových objektov robí maximum. Z histórie poznáme, ale aj z vlastnej skúsenosti vieme, že požiar má častokrát fatálne následky. Oravský hrad bol takémuto nebezpečenstvu vystavený v roku 1800. Škody napáchané dvojtýždňovým požiarom boli obrovské a zasiahli celý objekt. Veľké škody narobil požiar aj na Oravskej lesnej železnici , kde zhorela do tla goralská drevenica.

Teším sa, že po dlhom období opäť prebehlo taktické, simulované cvičenie, vďaka ktorému získajú príslušníci HAZZ reálnu predstavu o komplikovaných a netypizovaných priestoroch rozsiahleho hradného komplexu. Máme v pláne ešte vybudovať nezavodnenú protipožiarnu vodovodnú sieť tzv. Suchovod, preto očakávame, že po vyhodnotení tohto cvičenia budú nám upresnené  požiadavky zo strany hasičského a záchranného zboru na technické parametre suchovodu, ktoré by sme následne chceli zapracovať do projektovej dokumentácie“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková

 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk