Výstava Svetobežník T. H. FLORIN

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pri príležitosti 115. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia Thea Herkeľa Florina výstavu s názvom „Svetobežník T. H. Florin“. Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti životné osudy tohto mimoriadneho človeka –  básnika, redaktora, diplomata a organizátora kultúrneho života, ktorý vďaka svojím „túlavým topánkam“ precestoval polovicu sveta. Výnimočnosť tohto vzácneho človeka úžasne vystihol literárny historik Stanislav Šmatlák, ktorý napísal, že už len „…holé vyrátanie životopisných dát Florinových nápadne pripomína kostru fabuly akéhosi celkom neobyčajného románu…“

Vďaka dobovým fotografiám, ukážkam z tvorby a drobným osobným predmetom z literárnych zbierok Oravského múzea, môžu návštevníci výstavy spoznať tohto výnimočného svetobežníka takpovediac „z prvej ruky“. Výstava potrvá od 14. augusta do 12. novembra 2023 v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne.

Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t. č. 0905 240 320.