Večer klasikov

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s občianskym združením Oravská muzeálna spoločnosť pre Vás pripravili už druhý ročník zaujímavého podujatia pod názvom Večer klasikov.

Večer klasikov bude patriť prezentácii literárnej tvorby majstrov slova pochádzajúcich z Oravy. Vďaka profesionálnym interpretom si budete môcť vypočuť ukážky z vybraných diel s tematikou 1. svetovej vojny.

Účinkujú:
Herec a pedagóg VŠMU  doc. Štefan Bučko, herci Slovenského komorného divadla v Martine Tomáš Grega, Jaroslav Kysel a Zuzana Rohoňová, a husľové kvarteto zo ZUŠ I. Ballu.

Podujatie sa uskutoční dňa 18. októbra 2018 o 16.30 hod. v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, budova Bibliotéky Čaplovičiany.

Vstup na podujatie je voľný voľný. V prípade záujmu si môžete rezervovať miesta na mailovej adrese literarne@oravskemuzeum.sk.

večer klasikov plagat

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.