Včelárske popoludnie

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v spolupráci so Spolkom včelárov Slovenska v Trstenej, Regionálnym Spolkom včelárov v Dolnom Kubíne, Zväzom včelárov  v Trstenej a Zväzom včelárov v Námestove Vás pozývajú na XX. ročník Včelárskeho popoludnia, ktoré sa uskutoční v areáli Oravskej lesnej železnice v Oravskej Lesnej na stanici Tanečník. Môžete sa tešiť na zaujímavý program, ktorý Vám priblíži históriu včelárenia na Orave, skúsení včelári odpovedia na otázky odbornej aj laickej verejnosti a poradia aj začínajúcim včelárom. Nebude chýbať ochutnávka a predaj medových výrobkov a samozrejme dobrá nálada.

Podujatie sa uskutoční 5. augusta 2018 v areáli stanice Tanečník na Oravskej lesnej železnici od 12:00 h. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni OLŽ.

Počas podujatia premáva parná lokomotíva Gontkulák.

fb.com/oravskazeleznica
pokladnaolz@oravskemuzeum.sk
+421 905 500 646

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.