Už sa fašiang kráti

Fašiangové masky, ľudová hudba, pochovávanie basy, staré zvyky a tradície. Príďte zažiť neopakovateľnú atmosféru Fašiangov na Oravský hrad.

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava  pripravilo na nádvorí Oravského hradu tradičné podujatie s názvom „Už sa fašiang kráti“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 11. 2. 2024. Obdobie Fašianfov je súčasťou tradičnej kultúry regiónu Orava už niekoľko desaťročí.  Na Orave sa najintenzívnejšie oslavovali práve posledné tri dni (nedeľa, pondelok a utorok) pred „Škaredou stredou“.  Koledníci v  maskách medveďa, turoňa, smrtky a slameníka s radosťou navštevovali aj príbytky zemanov a neobišli ani hradné panstvo, ktoré sa pred obdobím prísneho pôstu tiež rado zabavilo.

Čas vystúpení: 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 h.

Podujatie je súčasťou prehliadky základného okruhu Oravského hradu.

Na podujatie nie je potrebná rezervácia.

Plagát k podujatiu: