Tibor Spitz holokaust

TIBOR SPITZ – holokaust

Autorská výstava malieb židovského umelca pochádzajúceho z Dolného Kubína, ktorý v tomto roku oslavuje 90. narodeniny. Obdobie 2. svetovej vojny prežil v Dolnom Kubíne a blízkom okolí. V 60. rokoch emigroval do Kanady a neskôr sa usadil v USA. V súčasnosti žije v meste Kingston v štáte New York. Potlačené spomienky na hrôzy holokaustu, ktoré prežil Tibor v detstve začal reflektovať prostredníctvom výtvarného umenia.

Umelecké diela Tibora Spitza zapožičalo SNM, pobočka Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Mesto Dolný Kubín. Prvá výstava týchto obrazov na Slovensku bola sponzorovaná vtedajším prezidentom Slovenskej republiky a konala sa v roku 2002 v Harmincovej sieni Slovenského národného múzea v Bratislave. Ďalšie výstavy malieb boli na Zvolenskom zámku, na Myjave, v Poprade a v Židovskom múzeu v Prahe.

Výstava je doplnená o stručnú históriu židovskej kultúry v Dolnom Kubíne.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.