Tibor Spitz holokaust

TIBOR SPITZ – holokaust

Autorská výstava malieb židovského umelca pochádzajúceho z Dolného Kubína, ktorý v tomto roku oslavuje 90. narodeniny. Obdobie 2. svetovej vojny prežil v Dolnom Kubíne a blízkom okolí. V 60. rokoch emigroval do Kanady a neskôr sa usadil v USA. V súčasnosti žije v meste Kingston v štáte New York. Potlačené spomienky na hrôzy holokaustu, ktoré prežil Tibor v detstve začal reflektovať prostredníctvom výtvarného umenia.

Umelecké diela Tibora Spitza zapožičalo SNM, pobočka Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Mesto Dolný Kubín. Prvá výstava týchto obrazov na Slovensku bola sponzorovaná vtedajším prezidentom Slovenskej republiky a konala sa v roku 2002 v Harmincovej sieni Slovenského národného múzea v Bratislave. Ďalšie výstavy malieb boli na Zvolenskom zámku, na Myjave, v Poprade a v Židovskom múzeu v Prahe.

Výstava je doplnená o stručnú históriu židovskej kultúry v Dolnom Kubíne.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.