Tajomstvo Hájovne na Podvrší

Druhý ročník podujatia „Tajomstvo hájovne na Podvrší“ sa uskutoční v areáli Hviezdoslavovej hájovne dňa 13.6.2024 a bude prebiehať od 9.00 hod. Program podujatia je určený pre žiakov II. stupňa základných škôl. Prostredníctvom pripravených úloh na 3 stanovištiach v areáli Hájovne si žiaci vyskúšajú zručnosť, pamäť a pozornosť, vďaka ktorým získajú indície potrebné na odhalenie tajomstva hájovne ukrytého v diele P. O. Hviezdoslava Hájnikova žena. Po úspešnom zvládnutí úloh ich čaká zaslúžená odmena.

Rezervácia je možná na tel. čísle: 0905 240 320

Plagát k podujatiu: