Svadby rodu Thurzo + Koncert v Kaplnke sv. Michala

Podujatie „Svadby rodu Thurzo“ jedinečným spôsobom prezentuje unikátne okamihy historických zásnub a svadby jedného z najvplyvnejších šľachtických rodov Uhorska – Thurzovcov. Návštevníci budú mať možnosť zúčastniť sa tejto významnej udalosti, predstaví sa im dobová móda, svadobné tradície, hudba i tanec a zažijú pravú šľachtickú zábavu, nebudú chýbať šermiari a delostrelecké salvy. Na bohatý program sa môžete tešiť v podaní Spoločnosti Fringia. Atmosféru renesančnej svadby doplní chuť a vôňa vína z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

Súčasťou podujatia je koncert súboru Ensemble Thesaurus Musicum v Kaplnke sv. Michala. Súbor sa interpretáciou zameriava na zväčša na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia európskej proveniencie. V repertoári súboru sa nachádzajú diela Johna Dowlanda, Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho či Johana Sebastiana Bacha ako aj skladby z územia dnešného Slovenska. Hráči súboru sú hudobníci zaoberajúci a tzv. historicky poučenou interpretáciou. Skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.

Podujatie sa uskutoční 14. júla 2019.

Program na Hlavnom nádvorí

Prebieha v čase od 13.00 do  16:30h. Vstupné na Hlavné nádvorie počas podujatia: 3,00€/ dospelí; 2,00€/študenti, deti nad 6 rokov, dôchodcovia, ZŤP; 1,00€/ deti do 6 rokov. Vstupenky je možné zakúpiť iba v Informačnom centre Oravského hradu v deň podujatia.

Koncert v Kaplnke sv. Michala

Začiatok o 17:00h. Vstupné na podujatie: 5,00€/ dospelí; 2,50€/študenti, deti nad 6 rokov, dôchodcovia, ZŤP; 1,00€/ deti do 6 rokov. Vstupenky je možné zakúpiť iba v Informačnom centre Oravského hradu v deň podujatia.

rezervacie@oravskemuzeum.sk
+421 43 581 61 51
fb.com/oravacastle

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.