Slávnostný koncert

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Vás pozýva na Slávnostný koncert, ktorý sa bude konať  30. júla 2023 o 16.00 hod. na Veľkej terase Oravského hradu. Koncert sa koná pri príležitosti obnovenej Archívnej veže Oravského hradu so zrekonštruovanou farebnou fasádnou výmaľbou z roku 1545.

V programe vystúpi Jazzové kvinteto z Poľska so skladbami z repertoáru Randy Crawford.

Ukážka: https://www.youtube.com/watch?v=vvhlJPcPook&ab_channel=PepinieraD%C5%BAwi%C4%99ku