Ruky rezbára

Počas 5 dní budú na Oravskej lesnej železnici prezentovať svoju tvorbu traja rezbári. Počas týchto dní sa môžu všetci návštevníci bližšie prizrieť rezbárskemu remeslu.

Plenér sa uskutoční v termíne 22.-26. augusta v areáli stanice Sedlo Beskyd na Oravskej lesnej železnici. Ukážka rezbárskeho umenia je k dispozícii bezplatne pre všetkých návštevníkov. Do stanice Sedlo Beskyd je možné sa dostať náučným chodníkom bezplatne.

Tešíme sa na Vašu návštevu

fb.com/oravskazeleznica
pokladnaolz@oravskemuzeum.sk
+421 905 500 646

Plenér realizovaný v rámci mikroprojektu “Múzeum na koľajniciach – objavujeme históriu úzkorozchodných železníc na poľsko – slovenskom pohraničí,” č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160 Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.