Remeslo v meste – hrnčiarstvo

Dňa 28.8.2022 sa v areáli Florinovho domu v Dolnom Kubíne uskutoční podujatie pod názvom „Remeslo v meste“ – hrnčiarstvo, ktoré Vám priblíži spôsob výroby, materiály a techniku práce na hrnčiarskom kruhu . Podujatie bude prebiehať v čase od 10.00 – 17.00 hod. Vstup do areálu je bezplatný.