Prednáška Advokát Hviezdoslav

Pozývame Vás na prednášku JUDr. Petra Kerecmana, PhD. s názvom „Advokát P. O. Hviezdoslav“.

Bard slovenskej literatúry nebol len básnikom. Jeho chlebovým povolaním bola advokátska prax. Aké záležitosti riešil, čo bolo obsahom jeho spisov, ale aj ako sa jeho práca odzrkadlila v tvorbe sa dozviete na prednáške, ktorá sa uskutoční dňa 10. septembra 2019 v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.