Prednáška Advokát Hviezdoslav

Pozývame Vás na prednášku JUDr. Petra Kerecmana, PhD. s názvom „Advokát P. O. Hviezdoslav“.

Bard slovenskej literatúry nebol len básnikom. Jeho chlebovým povolaním bola advokátska prax. Aké záležitosti riešil, čo bolo obsahom jeho spisov, ale aj ako sa jeho práca odzrkadlila v tvorbe sa dozviete na prednáške, ktorá sa uskutoční dňa 10. septembra 2019 v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.