Nech to para tlačí

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava organizuje podujatie s názvom „Nech to para tlačí,“ kde sa Vám predstaví kúzelník Wolfi s interaktívnou kúzelníckou šou pre deti. Počas podujatia premáva aj parná lokomotíva Gontkulák. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podujatie sa uskutoční 28. júla 2019 v čase od 12.30 do 16.30h na Oravskej lesnej železnici. Časy odchodu vlakov zo stanice Tanečník: 9:30, 11:00(P), 13:00 (P), 14:30(P), 16:00(P) a o 17:00. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni OLŽ. Vstupenky na podujatie ani na jazdu vlakom nie je možné z organizačných dôvodov rezervovať.

(P) – Parná lokomotíva Gontkulák

fb.com/oravskazeleznica
pokladnaolz@oravskemuzeum.sk
+421 905 500 646

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.