Nech to para tlačí

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava organizuje podujatie s názvom „Nech to para tlačí,“ kde sa Vám predstaví kúzelník Wolfi s interaktívnou kúzelníckou šou pre deti. Počas podujatia premáva aj parná lokomotíva Gontkulák. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podujatie sa uskutoční 28. júla 2019 v čase od 12.30 do 16.30h na Oravskej lesnej železnici. Časy odchodu vlakov zo stanice Tanečník: 9:30, 11:00(P), 13:00 (P), 14:30(P), 16:00(P) a o 17:00. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni OLŽ. Vstupenky na podujatie ani na jazdu vlakom nie je možné z organizačných dôvodov rezervovať.

(P) – Parná lokomotíva Gontkulák

fb.com/oravskazeleznica
pokladnaolz@oravskemuzeum.sk
+421 905 500 646

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.