Mykologická a botanická poradňa

V stredu 19.10.2022 sa v priestoroch Literárnej expozície v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne uskutoční podujatie pod názvom „Mykologická a botanická poradňa“. Cieľom podujatia je poskytnutie poradenstva z oblasti botaniky a mykológie, prezentácia tém inváznych rastlín, jedovatých, jedlých, nejedlých a chránených húb. Súčasťou podujatia bude aj výstava nazbieraných prírodnín a informačných bannerov.

  • Podujatie bude prebiehať v čase od 10.00 do 14.00 hod v dvoch blokoch 1. 10.00 – 12.00 hod. a 2. 12.00 – 14.00 hod.
  • Vstup na podujatie je voľný
  • Podujatie je vhodné pre ZŠ a SŠ (nutná rezervácia vopred na: priroda@oravskemuzeum.sk, tel. č.: 0902 671 121)
  • Zúčastniť sa môžu aj jednotlivci (nie je potrebná rezervácia)

Podujatie je realizované v rámci malého projektu „Spájajú nás Beskydy“ SK/FMP/11b/10/017 v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.