Literárna beseda s Antonom Laučekom

Pri príležitosti 170. výročia narodenia básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava pripravilo Oravské múzeum nesúce meno tohto velikána slovenskej literatúry v pondelok 18. marca o 10:30 hod. Literárnu besedu so slovenským spisovateľom a prozaikom Antonom Laučekom. Podujatie sa uskutoční v Hviezdoslavovej literárnej expozícii v Dolnom Kubíne. Spisovateľ Anton Lauček patrí medzi autorov, ktorého často pozývajú na rôzne besedy a stretnutia do knižníc, ale aj na stredné a vysoké školy po celom Slovensku. Na týchto podujatiach rád beseduje s mladými ľuďmi a širokou verejnosťou o slovenskej literatúre prezentujúc aj ukážky napr. svojich mikropoviedok v knihách nazvaných „Iba tak,“ v ktorých vtipne a s rozprávačským nadhľadom podáva rôzne aktuálne témy. Pán Lauček je zároveň vysokoškolským pedagógom a na literárnej besede nám popri svojej tvorbe priblíži tiež osobnosť P. O. Hviezdoslava.

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.