Literárna beseda s Antonom Laučekom

Pri príležitosti 170. výročia narodenia básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava pripravilo Oravské múzeum nesúce meno tohto velikána slovenskej literatúry v pondelok 18. marca o 10:30 hod. Literárnu besedu so slovenským spisovateľom a prozaikom Antonom Laučekom. Podujatie sa uskutoční v Hviezdoslavovej literárnej expozícii v Dolnom Kubíne. Spisovateľ Anton Lauček patrí medzi autorov, ktorého často pozývajú na rôzne besedy a stretnutia do knižníc, ale aj na stredné a vysoké školy po celom Slovensku. Na týchto podujatiach rád beseduje s mladými ľuďmi a širokou verejnosťou o slovenskej literatúre prezentujúc aj ukážky napr. svojich mikropoviedok v knihách nazvaných „Iba tak,“ v ktorých vtipne a s rozprávačským nadhľadom podáva rôzne aktuálne témy. Pán Lauček je zároveň vysokoškolským pedagógom a na literárnej besede nám popri svojej tvorbe priblíži tiež osobnosť P. O. Hviezdoslava.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.