Literárna beseda s Antonom Laučekom

Pri príležitosti 170. výročia narodenia básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava pripravilo Oravské múzeum nesúce meno tohto velikána slovenskej literatúry v pondelok 18. marca o 10:30 hod. Literárnu besedu so slovenským spisovateľom a prozaikom Antonom Laučekom. Podujatie sa uskutoční v Hviezdoslavovej literárnej expozícii v Dolnom Kubíne. Spisovateľ Anton Lauček patrí medzi autorov, ktorého často pozývajú na rôzne besedy a stretnutia do knižníc, ale aj na stredné a vysoké školy po celom Slovensku. Na týchto podujatiach rád beseduje s mladými ľuďmi a širokou verejnosťou o slovenskej literatúre prezentujúc aj ukážky napr. svojich mikropoviedok v knihách nazvaných „Iba tak,“ v ktorých vtipne a s rozprávačským nadhľadom podáva rôzne aktuálne témy. Pán Lauček je zároveň vysokoškolským pedagógom a na literárnej besede nám popri svojej tvorbe priblíži tiež osobnosť P. O. Hviezdoslava.