Lekári a liečenie na Orave v minulosti

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre svojich návštevníkov novú výstavu, ktorá nesie názov „Lekári a liečenie na Orave v minulosti“. Cieľom výstavy je priblížiť širokej laickej aj odbornej verejnosti dejiny zdravotnej starostlivosti na území Oravy od stredoveku po koniec 20. storočia a predstaviť zaujímavé a neraz i veľmi pohnuté životné osudy vybraných priekopníkov oravskej medicíny a ľudového liečiteľstva. Textovú časť dopĺňajú ilustrácie z dobových dokumentov a predmety zo zbierok Oravského múzea.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 26. februára 2024 o 15.00 hod. v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne.

Výstava potrvá od 26. februára do 26. mája 2024. Z technických príčin je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) potrebná telefonická rezervácia na tel. č.: 0905 240 320.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Pozvánka k výstave: